Českobratrská církev evangelická zřizuje 7 škol, dvě z nich — Evangelická akademie, Vyšší odborná škola sociálně právníEvangelická akademie — Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola 1 — patří do systému terciálního vzdělávání a nabízejí obor sociální práce. Již 25 let působí mezi ostatními církevními školami v ČR a jejich absolventky a absolventi se velmi dobře uplatňují v celé škále sociálních služeb potřebným spoluobčanům, ať jsou zřizované církvemi — např. Diakonie ČCE, Charita ČR nebo patří pod jednotlivé samosprávy — obce a krajské úřady.

V naší mapě můžete nalézt v obcích Čech a Moravy instituce sociální práce a registrovaných sociálních služeb pro seniory, rodiny, děti a mládež a další skupiny klientů se speciálními potřebami, kterým sociální pracovníci s diplomem EA Brno nebo EA Praha profesionálně pomáhají. Ačkoliv církevní školy tvoří v systému českých škol pouhé 1%, jejich kreativita, flexibilita a úroveň vzdělávání je oceňována širokou veřejností — viz odborný text PhDr. A. Beláňové z Akademie věd ČR, která se dlouhodobě zabývá veřejným působením církví v české společnosti. Při sbírání dat k mapě jsme s potěšením zjistili, jak je pouto k Evangelické akademii silné.

  1. Studium VOŠ sociální práce z provozních důvodů již v Praze nenabízíme a odkazujeme zájemce ke studiu na spřátelených školách Jabok a ETF UK.